Współpraca ze środowiskiem

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:
1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
4.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
5.Włączanie rodziców w życie przedszkola.
6.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Instytucje, z którymi planujemy współpracę w roku szkolnym 2022/2023:
– Komenda Policji, ul. Wita Stwosza 31 -> szczegółowy plan współpracy
– Państwowa Straż Pożarna, ul. Polna 1 -> szczegółowy plan współpracy
– Szkoła Podstawowa nr 212, ul. Czarnomorska 3 -> szczegółowy plan współpracy
– Przedszkole nr 149, ul. Dolna 8 -> szczegółowy plan współpracy
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXV, ul. Św. Bonifacego 90 -> szczegółowy plan współpracy
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8, ul. Kaspijska 16a -> szczegółowy plan współpracy
– Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Puławska 97 – szczegółowy plan współpracy;
– warszawskie przedszkola i szkoły podstawowe – udział w przeglądach i konkursach artystycznych;
– Teatr Guliwer – udział w spektaklach teatralnych;
– WCIES – udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
– fundacje i stowarzyszenia – udział akcjach charytatywnych.