Sprzątanie Świata – 18 września

Jak co roku, nasze Przedszkole włączyło się do Akcji Sprzątania Świata, którą organizuje Fundacja Nasza Ziemia. Młodsze przedszkolaki porządkowały ogród przedszkolny, a starsze przedszkolaki sprzątały okolice wokół budynku przedszkola. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali worki na śmieci oraz ochronne rękawiczki. Pełne entuzjazmu dzieci, prześcigały się w wyszukiwaniu śmieci oraz noszeniu worków. Naszej akcji przyświecało motto: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”