Słoneczka rozwijają wiedzę o Polsce

W tym tygodniu grupa Słoneczek realizuje blok tematyczny „Moja ojczyzna”. Dzieci wykonały pracę plastyczną o tematyce patriotycznej.