Rozkład dnia

Rozkład dnia przedszkolaka

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

7.00 – 8.30 – schodzenie się dzieci; zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30 – 8.40 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.40 – 9.00 – Śniadanie

9.15 – 9.45 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

9.45 – 10.00 – zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10.00 – 10.30 – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (oddział III od lutego, oddział IV); dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane

10.30 – 11.45 – zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

11.45 – 12.00 – czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 – Obiad

12.30 – 14.15 – odpoczynek poobiedni (oddział I, II i III); kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie

14.15 – 14.30 – czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 15.00 – Podwieczorek

15.00 – 17.00 – rozchodzenie się dzieci; kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe; ćwiczenia gramatyczne, słownikowe; praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne.