RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Nr 325 ul. Kaspijska 5, 02-760 Warszawa

Paweł Rowiński

e-mail:prowinski.iod@dbfomokotow.pl

tel. 22 541 80 91

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).