Rekrutacja 2019/2020

Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz harmonogramu rekrutacji znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy