Próbna ewakuacja w naszym przedszkolu

Dbając o bezpieczeństwo przedszkolaków, w środę 9 września 2020r., zostały przeprowadzone w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Mimo braku obecności Straży Pożarnej, cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 2 minut. Dzieci pod okiem nauczycieli bezpiecznie i bez paniki dotarły do wyznaczonego miejsca w ogrodzie przedszkolnym.