Płatności

Wnoszenie opłat w przedszkolu nr 325

Informacje ogólne

ŻYWIENIE:
Stawka dzienna za 4 posiłki: 14 zł.
Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.09.2008 z późn. zm
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi w następnym miesiącu. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście lub e-mailowo. Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9:00.
Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków.

OPŁATA ZA POBYT:
Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w prowadzonych przez miasto przedszkolach jest bezpłatna w całym czasie ich pracy.

Opłaty za przedszkole można wnosić poprzez:

1. Wpłata na wskazane rachunki bankowe przedszkola:
– opłata za żywienie:
nr konta: 69 1030 1508 0000 0005 5064 6099
w nazwie odbiorcy należy wpisać:
Przedszkole nr 325; ul. Kaspijska 5; 02-760 Warszawa
tytułem:
Imię i nazwisko dziecka,
Za jaki miesiąc,
„Opłata za żywienie”

– opłata na fundusz Rady Rodziców:
13 1020 1068 0000 1302 0000 2311
w nazwie odbiorcy należy wpisać:
Rada Rodziców, Przedszkole 325, ul. Kaspijska 5, 02 – 760 Warszawa
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka,
„Opłata na fundusz Rady Rodziców – Przedszkole 325”

 

UWAGA!!!
Kwota opłaty za żywienie są różne w poszczególnych miesiącach. Zawsze na koniec miesiąca poprzedzającego wnoszenie opłat, będzie przygotowana informacja o kwocie, jaką należy zapłacić. Informacja ta będzie wysyłana e-mailem oraz dostępna u kierownika gospodarczego.

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dostarczyć do przedszkola potwierdzenie dokonanych wpłat w formie papierowej bądź elektronicznej – adres e-mail: platnosci.przedszkole325@op.pl