Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia dydaktyczne

PAŹDZIERNIK
GR.I BIEDRONKI

1. „”Idzie jesień… przez ogród i sad”
– Poznawanie różnych owoców i warzyw
– Wzbogacanie słownika czynnego,
– Uświadamianie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

Edukacja matematyczna
-„Owoce” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z liczebnikiem głównym “2”. Przeliczanie w “2”.
-Utrwalanie pojęć tyle samo
2. “Idzie jesień… do zwierząt”
– Poznawanie zwyczajów wiewiórki
– Poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
– Ksztaltowanie potaw proekologicznych

Edukacja matematyczna:
-.„Orzechy” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z liczebnikiem głównym “3”.
-Zachęcanie do wspólnego przeliczania
3. „Co z czego otrzymujemy”
– Zapoznanie etapami powstawania chleba
– Pozwijanie sprawności manualnej
– Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

Edukacja matematyczna:
– „Bystre oko” – próby odgadywania, która zabawka spośród trzech została schowana (nazywanie jej). Wspólna próba przeliczania zabawek do 3.
4. „Idzie jesień… z deszczem”
– Poznanie roli wody w życiu człowieka
– Pobudzanie ciekawości badawczej
– Poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej

Edukacja matematyczna:
-„Mały deszczyk i duży deszcz” – dostrzeganie i kontynuowanie rytmów (duży, mały)

GR.II SŁONECZKA
1.”Idzie jesień przez… ogród i sad”
-Wysłuchanie opowiadania „Niezwykłe spotkanie” B. Szelągowskiej
– Zabawa z elementem równowagi „Między grządkami”
nauka zwrotki i refrenu „Jesień w sadzie i w ogrodzie”,
– „Jabłuszko” – zaj. plastyczne

Edukacja matematyczna
-Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na daną cechę, przeliczanie na konkretach

2. “Idzie jesień… do zwierząt”
– e. językowa : Słuchanie opowiadania „Dom dla jeża” B. Szelągowskiej
– e. matematyczna:
-zabawa ruchowa z elementem podskoku „Zajączki i wiewiórki”
-nauka piosenki „Jesienne zapasy”,
-zaj. Plast. „Wiewiórka”

Edukacja matematyczna
-rozwijanie orientacji przestrzennej „Zajączek i przyjaciele”

3.Co z czego otrzymujemy
-Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Historia pewnej owieczki”
-Zabawa bieżna „Wilk i owce”
-nauka piosenki „Na mlecznej rzece”
– wykonanie pracy plastycznej „Jesienne drzewo”

Edukacja matematyczna
– zajęcia matematyczne „W piekarni”

4. Idzie jesień… z deszczem
-Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Jesienna burza”, prezentacja programu recytatorsko-muzycznego przed pozostałymi grupami na koncercie „Jesień w wierszu i piosence”
-Zestaw ćwiczeń ruchowych rozwijających duże partie mięśniowe, zabawa ruchowa „Parasole”
-nauka piosenki „Deszczyk”, „Jesienna polka”, „Kolorowe listki”;
-zaj. Plast. „Jesienny pejzaż”, „Jesienne chmury”

Edukacja matematyczna
– układanie rytmu, próby wykonywania obliczeń na konkretach „Parasole”

GR.III MOTYLKI

1.„Idzie jesień … przez ogród i sad”.
-rozwijanie wiedzy przyrodniczej
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
-uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia – uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw, rozwijanie -spostrzegawczości wzrokowej

2. „Idzie jesień … do zwierząt”.
– poznawanie miejsca, w którym jeże chowają się przed nadchodzącą zimą,
– poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
– rozwijanie sprawności manualnej,
-rozwijanie mowy.

3.„Co z czego otrzymujemy”.
– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.)
– rozwijanie zdolności wypowiadania się na zadany temat
– rozwijanie umiejętności wokalnych
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (łączenie w pary pasujących obrazków)
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i rozwijaniu wrażliwości

4. „Idzie jesień… z deszczem”.
– poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
– zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy zachować podczas burzy,
– rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
– instrumentalizacja piosenki.

Edukacja matematyczna:
– rozwijanie umiejętności liczenia
– rozwijanie umiejętności określania kierunku i ustalenie położenie przedmiotu w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników, dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość, dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu,

GR.IV PSZCZÓŁKI
1.”Idzie jesień…przez ogród, sad”
-Odkrywanie litery O,o małej, wielkiej drukowanej i pisanej
– Poznawanie owoców naszych sadów
– Zapoznanie dzieci z figurą geometryczną-kwadratem. Klasyfikacja, porównywanie wielkości, koloru, poznanie cech kwadratu, szukanie w sali przedmiotów w kształcie kwadratów

2.” Idzie jesień…do zwierząt”
-Poznawanie małej i dużej litery” A,a”
-Zabawa dydaktyczna „Porządki w spiżarni”.
-Prezentowanie książek o zwierzętach. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „ Beztroska wiewióreczka”. Rozmowa na temat opowiadania.

3.”Co z czego otrzymujemy”?
– badanie właściwości gliny
-Odkrywanie litery M,m małej wielkiej,drukowanej i pisanej
-Nauka piosenki „Leśni przebierańcy
– Taniec pajacyków przy muzyce” interpretacja dzieci do wybranej muzyki

4. “Idzie jesień…przez las, park”
– Zapoznanie się z Figurą geometryczną prostokątem.
– Zabawa dramowa „Pada”.
-Ćwiczenie oddechowe „Kropelki wody”.
-Poznanie i nauka pisania małej i wielkiej litery „E,e”.
Edukacja matematyczna
1. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1 i 2 -ćwiczenia słowno-matematyczne „Polskie owoce i owoce egzotyczne”
Słucham, wiem w którą stronę mam iść i znajduję to co chcę-wytyczanie kierunków wg prof.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
2. Układanie rytmów
3.„Potrafię pomóc misiowi w pokonaniu toru przeszkód” -kształtowanie schematu własnego ciała, podczas wykonywania poleceń. Poruszanie się w przestrzeni według instrukcji
4. Przeliczanie w zakresie 5-10

GR.V SÓWKI
1.”Idzie jesień przez…ogród sad”
– zapoznanie z owocami i warzywami
– zapoznanie z nową literą „O”
– klasyfikowanie na podstawie danej cechy

2.” Idzie jesień …do zwierząt”
– wprowadzenie litery „A”
– poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
– prowadzenie nazw ptaków które odlatują do ciepłych krajów

3. “Coz czego otrzymujemy”
– zapoznanie dzieci z właściwościami piasku, gliny
– wprowadzenie nowej litery „M”
– zapoznanie z właściwościami wełny

4.”Idzie jesień przez…las,park”

– zapoznanie z nową literą „E”
– rozwijanie umiejętności odpowiedniego dopierania ubioru do pogody,
– zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi

Edukacja matematyczna:

– przeliczanie w zakresie 6 elementów
– wprowadzenie figury geometrycznej – kwadrat, prostokąt,
– wprowadzenie zapisu liczby 3