Zamierzenia dydaktyczne

                                         Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

                                                                Styczeń 2021

Gr. I Biedronki

  1. „W krainie bajek”:

– poszerzenie słownika czynnego oraz znajomości baśni

– zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

– zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zabawie

– integrowanie grupy przez wytwarzanie radosnej atmosfery

  1. „Bal karnawałowy”:

– dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci
– aktywnie biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych
– potrafią oddać ruchem, gestami i mimiką twarzy charakter muzyki, jej dynamikę, rytm, tempo
– wyklaskują rytm utworów muzycznych
– potrafią wcielać się w role różnych postaci na balu karnawałowym

  1. „Dzień Babci i Dziadka”:

– wyrabianie szacunku dla osób starszych
– uświadomienie dzieciom obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi

  1. „Kto tu mieszka”:

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– rozwijanie mowy i myślenia
– poznanie domów niektórych zwierząt
– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Edukacja matematyczna:

-„Kapturek i Wilk” –  tworzenie zbiorów, utrwalanie schematu, kształtowanie umiejętności liczenia.

-„Segregujemy balony” –  porównywanie sylwet, kształtowanie pojęć: duży, mały, większy, mniejszy.

-„Babcia w parze z Dziadkiem” – utrwalenie schematu, porównywanie sylwet, liczenie elementów zgodnie z możliwościami dzieci.

-„Tyle samo” –  utrwalenie znajomości figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, koło, układanie konstrukcji geometrycznej, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do 3.

 Gr II. Słoneczka

1„Bajki, baśnie, bajeczki”:

– edukacja językowa

Rozwiązywanie zagadek o bohaterach z bajek i baśni. Wysłuchanie i omówienie treści opowiadania Maciejki Mazan pt. „Biblioteka”. Wysłuchanie i omówienie treści popularnych baśni np. „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się na określony temat: „Moja ulubiona książka”.

– edukacja matematyczna

Zabawa dydaktyczna: „Ile dźwięków słyszysz?”, „Pchełki” – zabawa matematyczna rozwijająca umiejętność liczenia.

– edukacja plastyczna i muzyczna

„Krasnal” praca plastyczno-techniczna, technika: kolaż; „Moja książka”- projektowanie ilustracji do wymyślonego przez siebie opowiadania. Zabawy twórcze z wykorzystaniem muzyki poważnej.

-zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Słońce deszcz”, zabawa ruchowa rzutna „Wrzuć orzeszki do dziupli”

2 .„Karnawałowe stroje ”:

– edukacja językowa

Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Doroty Gellner pt. „Karnawał”. Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Maciejki Mazan  pt. „Balonik”.

– edukacja matematyczna

Zabawa matematyczna „Dokończ rytm”, ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych.

– edukacja plastyczna i muzyczna

„Maska karnawałowa” technika: kolaż. „Bajkowy bal” – praca plastyczna w zespołach. Nauka piosenki dla Dziadków. Ćwiczenia rytmiczne.

– zabawa ruchowa na czworakach „Zabawa kotów z piłkami”, zabawa z chustą animacyjną „Rekin”.

3.„Prezenty dla Babci i Dziadka”:

– edukacja językowa

Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Maciejki Mazan pt. „Superbabcia i Superdziadek”. Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Iwony Rup pt. „Szarlotka”.

– edukacja matematyczna

Zabawa matematyczna „Gra w klasy” – omówienie zasad gry, przygotowanie szablonu do gry oraz wspólna gra.

– edukacja plastyczna

„Bukiet dla babci i dziadka” technika: wyklejanie bukietu z kół z kolorowego papieru składanych techniką origami.

– zabawa bieżna ruchowa „Kelnerzy”, zabawa ruchowa skoczna „Skoczki”

4.„Czyj to dom?”:

– edukacja językowa

Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Heleny Bechlerowej pt. „Pokaż mi swój domek”. „Domy dawniej i dziś” – oglądanie, porównywanie ilustracji przedstawiające rożne typy domów, próby samodzielnego opisu wyglądu zewnętrznego domu. Zabawa dydaktyczna „Mam sąsiada”- wzbogacanie wiedzy na temat środowiska społeczno- przyrodniczego.

– edukacja matematyczna

„Zgadnij, gdzie mieszka miś” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem karty pracy. Zabawy matematyczne oparte na klasyfikacji przedmiotów wg określonego kryterium, np. kolor.

– edukacja plastyczna i muzyczna

„Mój dom”-  praca plastyczno- techniczna. Zabawa muzyczna „Zające” oraz ćwiczenia rytmiczne „Kto tu mieszka?”. Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie wg wzoru.

– zabawa ruchowa integrująca grupę „Kot i myszy”, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Słońce-deszcz”.

Gr.III Motylki

1.,,Dawno,dawno temu”:

– wiersz: „Bal”,  baśń: „Baśń o Roszpunce, zapoznanie z obrazem graficznym litery: „B”,      bajka: „ Bajka o rybaku i złotej rybce”

– zabawa muzyczna: „Idą rycerze”

– zabawy dydaktyczne: „Co jest na „b?”, „Życzę Ci…”

– zabawy ruchowe: „Bazyliszek”, „Pory roku”, „Złota rybka”, „Do zamku”

– prace plastyczne: „Kreacje na bal”, „Kolorowe petardy”, „Rybak i złota rybka”, „Księżniczka i rycerze”, „Królewska biżuteria”.

2. ,,Zabawa Karnawałowa”:

–  wiersze: „Słodycze Lilki”, „Tańcowała igła z nitką”, „Bal przedszkolaków”, zapoznanie z obrazem graficznym litery: „L”,

–  zabawa dramowa: „Kim jestem”,

– zabawy dydaktyczne: „Znam te litery”, „Lody, lody dla ochłody”. „Kto produkuje i sprzedaje lody?”, „Jak nazywa się osoba, która szyje ubrania?”,

–  zabawy ruchowe: „Zbieramy kamyczki”, „Rzeźby w maskach”, „Balonowy taniec”, „Sałatka owocowa”,

– prace plastyczne: „Karnawałowa maska”, „Balonowe ozdoby”, „ Kopciuszek na balu”.

3.,,Święto Babci i Dziadka”:

– wiersze: „Ile wnucząt?”, opowiadanie: „Sąsiadka i Dzień Dziadka”,

– piosenka: „Śpiewa babcia, śpiewa dziadek”,

– zabawy dydaktyczne: „Zagadki matematyczne”, „Pokrewieństwo”, „Powiedz mi, co to jest?”,

– zabawy ruchowe: „Pingwinek”, „Raz, dwa , trzy – dziadek patrzy”, „Lepienie bałwanka”, „Prawa, czy lewa?”,

– prace plastyczne: „Drzewo genealogiczne”, „Okulary babci”, „Bałwanek”, „Bukiet dla Babci i Dziadka”.

4. ,,Gdzie mieszkasz?”:

– wiersze: „Pokaż mi swój domek”, „Domy duże i małe”, „Tato, to nasz kot”, zapoznanie z obrazem graficznym liter: „D” oraz „T”,

– piosenka:; „Miała baba koguta”,

– zabawy dydaktyczne : „Ile głosek?”, „Domy są różne”, „Palcem po mapie”, „Rundka wyrazowa”, „Literkowe zagadki”, „Jakie duże są pomieszczenia?”, „Co gdzie pasuje?”,

– zabawy ruchowe : „Zwierzęta do domu”, „Kto pierwszy?”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Gdzie podziały się litery?”, „Obowiązki domowe”,

– prace plastyczne:  „Zimowy domek”, „Domek dla ptaków”, „Domy i domki”,  „Warszawskie kamieniczki”.

Edukacja matematyczna:

-zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4 oraz cyfry 5.

-przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie,

-rozróżnianie figur geometrycznych, określanie ich wielkości, kolorów,

-grupowanie obiektów różnej wielkości, klasyfikowanie wg określonej cechy,

-rozróżnianie stron: prawa, lewa, określanie kierunku,

Gr. IV Pszczółki

1. „Dawno, dawno temu”:

– utrwalanie znajomości pór roku

– zapoznanie z literą B

– zapoznanie ze zwyczajem turniejów rycerskich

– kształtowanie postaw rycerskich

– oswajanie z występami solo

2. „Zabawa karnawałowa”:

– rozpoznawanie i nazywanie emocji

– poznawanie graficznego obrazu litery L

– orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

3. „Święto Babci i Dziadka”:

kształtowanie odporności emocjonalnej

– poznanie popularnej gry – warcaby

– rozwijanie inwencji twórczej

– uświadamianie konieczności okazywania szacunku osobom starszym

– wdrażanie do odczytywania humoru w tekstach literackich

– ukazanie możliwości sprawianie radości dziadkom

4. „Gdzie mieszkasz?”:

– zapoznanie z literą D

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej

– wzbudzanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

– rozwijanie logicznego myślenia

– nauka kroków tanecznych

– zapoznanie z literą T

Edukacja matematyczna:

– doskonalenie umiejętności przeliczania

– doskonalenie przeliczania obiektów i porównywania liczebności zbiorów

– rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z cyfrą 4

– rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z cyfrą 5

– wdrażanie do dodawania i odejmowania w zakresie 5

Gr.V Sówki

1.,,Dawno,dawno temu’’:

-,,Noworoczne życzenia-wspólne pisanie i składanie życzeń noworocznych

-oglądanie noworocznych kartek

-ćwiczenia słuchu fonematycznego, wyodrębnianie głosek w nadgłosie  i w wygłosie

-poznanie litery B,b

-rozwijanie umiejętności dostrzegania kierunków na powierzchni płaskiej

2.,,Zabawa karnawałowa’’:

-poznanie litery L,l

-zabawa badawcza ,,jak szybko zamarza woda?’’

-obserwacja ptaków przy karmniku ,,Które ptaki pozostały na zimę?’’

-,,Literkowy detektyw’’-utrwalenie poznanych liter

-zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz J .Papuzińskiej ,,Bal bałwanków’’

  1. ,,Święto Babci i Dziadka’’:

-zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego –wiersz- D.Laszczyk ,,Moja babcia’’

-opieka nad ptakami-dosypywanie karmy do karmnika

-układanie dowolnych wyrazów z poznanych liter

-rozmowa o ginących zawodach na podstawie zdjęć

-zabawy rytmiczne uwrażliwienie na akcent metryczny, doskonalenie umiejętności słuchania muzyki

4.,,Gdzie mieszkasz?’’:

-wzbogacanie słownictwa-tworzenie określeń przymiotnikowych

-,,Zimowe drzewa’’-obserwowanie przyrody

-układanie wyrazów z liter –ćwiczenia w czytaniu

-,,Dom i domek’’-poznanie litery D,d

-,,Czy dzisiaj jest mróz ?’’-próby odczytywania na termometrze temperatury powietrza

Edukacja matematyczna:

-zajęcia matematyczne- ,,serduszka’’-poznanie cyfry 5

– klasyfikacja przedmiotów

-przeliczanie danych elementów

-,,Budujemy dom’’-ćwiczenia w rozwijaniu logicznego myślenia