Zamierzenia dydaktyczne

                                         Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

                                                                Kwiecień 2021

                                                           Gr. I ,,Biedronki”

Bloki tematyczne:

1. „Wesołe pisanki”
– zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania tradycji Świąt Wielkanocnych
– poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
2. „Dzień i noc”
– skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i
kontynuowanie ich
– dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy,
3. „Mali ekolodzy”
– rozwijanie świadomości proekologicznej
4. „Kolorowe witaminy”
– poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka
– rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

Edukacja matematyczna:
1. Pisanki wielkanocne” – porównywanie sylwet, kształtowanie pojęć: duży, mały, większy,
mniejszy, porównywanie liczby elementów.
2.„Kolorowe pojemniki” – zapoznanie z figurami geometrycznymi. Układanie z klocków
konstrukcji, rozwijanie umiejętności liczenia, dostrzeganie regularności.
3. „Kropelki wody” – utrwalenie schematu, liczenie elementów zgodnie z możliwościami
dzieci, stosowanie liczebników porządkowych.
4. „Pudełko witamin” – rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie schematu, ćwiczenia
klasyfikacyjne.

                                                       Gr II. ,,Słoneczka”

1.„Malujemy pisanki”

– edukacja językowa

Zabawa inscenizacyjna do opowiadania Agnieszki Galicy pt. „Bajeczka wielkanocna”. Opowiadanie o tradycji wykonania palm wielkanocnych. Rozmowa na temat tradycji wypiekania ciast świątecznych.

– edukacja matematyczna

„Nasza kolekcja pisanek”- segregowanie pisanek według określonego kryterium, przeliczanie pisanek z zastosowaniem liczebników porządkowych.

– edukacja plastyczna i muzyczna

„Wielkanocny baranek”- ćwiczenia grafomotoryczne. „Zajączek”- praca techniczno-plastyczna. Nauka piosenki „Kurka i pisanki”

– zabawa orientacyjno-porządkowa „W rytmie tamburynu”, zabawa rzutna „Wrzuć orzeszki do dziupli”

2.„Dzień i noc”

– edukacja językowa

Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Doroty Gellner pt. „Dzień i noc”. Wysłuchanie opowiadania oraz oglądanie zdjęć Skowronka i Sowy pt. „Jak Janek Skowronek chciał wygrać konkurs”. Zabawa dydaktyczna „Co robimy w dzień i w nocy?”

– edukacja matematyczna

Odwzorowanie kształtu gwiazdozbioru Wielki Wóz poprzez ułożenie gwiazdek na planszy oraz wyjaśnienie pojęcia.

– edukacja plastyczna i muzyczna

Praca plastyczna inspirowana wierszem „Marzenki” Maciejki Mazan

-zabawa ruchowa na czworakach „Slalom między kałużami”, zabawa bieżna „Po drugiej stronie”

3.„Kodeks małego ekologa”

– edukacja językowa

Omówienie właściwych i niewłaściwych zachowań w stosunku do przyrody na podstawie ilustracji. Wyjaśnienie znaczenia dnia  „Światowy Dzień Ziemi”. Zabawa dydaktyczna „Dzieci już wiedzą, jak segregować śmieci”. Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie.

– edukacja matematyczna

„Ile kropli wody jest w kałuży?”- zabawa matematyczna

– edukacja plastyczna

„Kodeks małego ekologa”- praca plastyczna. „Kolorowe pojemniki” – ćwiczenia grafomotoryczne.

-zabawa skoczna „Zrzuć woreczek” , zabawa orientacyjno-porządkowa „Słońce-deszcz”

4.„Dbamy o zdrowie”

– edukacja językowa

Pogadanka na temat zdrowia i sposobów dbania o nie. Zapoznanie z zawodem pielęgniarki. Omówienie zasad bezpiecznego zachowania w kuchni oraz rozmowa o profesji kucharza. Utrwalenie zdrowych nawyków odżywiania.  Oglądanie ilustracji gabinetu stomatologicznego i rozmowa na ten temat, utrwalenie zasad poprawnego mycia zębów.

Edukacja matematyczna:

1.„Trampolinek uczy się rachować”- zabawa matematyczna

2.„Warzywa i owoce”- lepienie z plasteliny.  Zajęcia kulinarne „Przygotowujemy sałatkę owocową”

3. Zabawa integrująca „Mam chusteczkę haftowaną”,  zabawa bieżna „Po drugiej stronie”.

                                                         Gr.III ,,Motylki”

1.,,Dzień i noc”

– wiersze: „Smok”, „Sen sowy”,  zapoznanie z obrazem graficznym litery: „N”,

– opowiadanie: „Piesek i noc”,

– zabawy muzyczne: „Wieziemy tu kogucika”, „Śpiewam głośno, śpiewam cicho…”, „Siwa chmurka”, „Ten sam rytm”, „Tańczące niebo”,

– zabawy dydaktyczne: „Kiedy jest noc?”, „Ni, ne, na, no, nu”, „Wymyśl to sam…”, „Kostki”, „Układamy gwiazdozbiory”, „Kiedy jest ciemno”,

– zabawy ruchowe: „W szeregu  ”, „Pory roku”, „Figury geometryczne”, „Kolorowe latawce”, „Lis i gąski”, „Słońce wstaje- słońce śpi”, „Gwiazdki nocą”, „Sowy śpią – sowy polują”,

– prace plastyczne: „Zegar pór roku”, „Nenufary na wodzie ”, „ Drzewne malunki”, „Sowa”.

2.,,Dbamy o naszą planetę”

–  wiersze:  „Trampolinek w kosmosie”, „Czy woda jest potrzebna?”,

–  zabawy muzyczne: ”Muzyczne zagadki”, „O makaroni”,

– zabawy dydaktyczne: „Litery znam, więc szukam sam”, „Co nie pasuje?”. „Po osiem”,   „Policz i powiedz ile?”,  „Do czego znów użyć?”, „Powtórz za mną”, „Ile patyczków?”, „Jak oszczędzam wodę i energię?”, „Co znajduje się w koszu?”,

– zapoznanie z obrazem graficznym cyfry: 8,

–  zabawy ruchowe: „Z góry do dołu”, „Wilczek”, „Kto najwięcej?”, „Po orbicie”, „Latające woreczki”, „Kolorowe pojemniki”, „Łąkowe memory”, „Iskierki”, „W kubeczku”,

– ćwiczenia muzyczne: „Zaczarowane instrumenty i piosenki”, ”Dźwięki gazetowe”,

– prace plastyczne: „Biedronki na łące”, „Wiosenne krajobrazy”, „Zaczarowany instrument”, „Dbam o las”.

3.,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

– wiersze: „Dbamy o zdrowie”,  zapoznanie z obrazem graficznym litery: „C”,

– zabawy muzyczne: „Cebulka i buraczek”, „Brzuch, ręce, nogi dwie”,

– zabawy dydaktyczne: „Zagadki matematyczne”, „Co jest na „C”, „Ile sylab?”, „Zaczarowany kuferek”, Czego potrzebuje cebula, by rosnąć?’, „Owoce i warzywa”, „Po linii”, „Jaka cyfra?”, „Jak dbać o zęby?”, „Co jest dobre dla naszego zdrowia?”,

– zabawy ruchowe: „Drzewa na wietrze”, „Wiosenna gimnastyka ”, „Uwaga – kuleczka”, „Kocie figle”, „Nisko, wyżej, wysoko”, „Kolorowe kwiaty”, „Różne sporty”, „Gąsienica”, „Czarownica”, „Nasze zęby”, „Tunel”,

– prace plastyczne: „Wiosenne drzewo”, „Wiosenne kwiaty”, „Słoneczko ”, „Tulipany”,   „Witaminki, witaminki ”.

Edukacja matematyczna:

  1. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8.
  2. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie oraz podawanie wyniku liczenia,
  3. Rozróżnianie figur geometrycznych, określanie ich wielkości, kolorów,
  4. Grupowanie obiektów różnej wielkości, klasyfikowanie wg określonej cechy,
  5. Rozróżnianie stron: prawa, lewa, określanie kierunków w przestrzeni,
  6. Określanie liczebności zbiorów, porównywanie.
  7. Kształtowanie rozumienia pomiaru długości: odmierzanie krokami, stopa za stopą, dłonią, kredkami.

                                                              Gr. IV  ,,Pszczółki”

1. „Jajka malowane”

– poznanie obrazu graficznego litery J

– rozwijanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– poszerzanie wiedzy o polskich tradycjach wielkanocnych

– wdrażanie do kultywowania tradycji

– poznawanie nowych technik plastycznych

2. „Dzień i noc”

– poznanie graficznego obrazu litery N

– rozwijanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter w sylaby w prostych wyrazach

– rozwijanie zdolności manualnych

– poznanie następstwa dnia i nocy

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej

– poznanie wybranych zwierząt i ich trybu życia

– usprawnianie motoryki malej i dużej

– utrwalanie kolejności pór roku, dni tygodnia oraz nazw miesięcy

3. „Dbamy o naszą planetę”

– poznanie graficznego obrazu cyfry 8

– poszerzanie wiedzy na temat owadów

– doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

– zdobywanie informacji na temat kosmosu

– rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

– doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się

– rozwijanie zdolności manualnych

– uwrażliwianie na konieczność dbania o środowisko naturalne

– poznanie sposobów oszczędzania wody

4. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

– poznawanie graficznego obrazu litery C

– wprowadzenie do nauki czytania

– zdobywanie informacji na temat roślin i ich środowiska naturalnego

– budzenie ciekawości świata

– zdobywanie wiedzy na temat wartości odżywczych warzyw i owoców

– rozwijanie wyobraźni ruchowej

– utrwalanie specyfiki zawodów służby zdrowia

– szerzenie zdrowych nawyków na co dzień

– poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego spożywania lekarstw

– nauka poprawnego szczotkowania zębów

Edukacja matematyczna:

1. Utrwalanie orientacji na kartce papieru

2.Doskonalenie przeliczania obiektów i porównywania liczebności zbiorów

3.Rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie obiektów

4.Rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z cyfrą 8

5.Wdrażanie do dodawania i odejmowania w zakresie 8

6.Poznanie prostych sposobów pomiaru.

                                                             Gr.V ,,Sówki”

1.,,Jajka malowane”

-przygotowanie do nauki czytania i pisania-poznanie litery J,j

-wykonanie pisanek techniką wyklejania różnorodnym materiałem plastycznym

-rozmowa na temat tradycji świątecznych,,Wielkanocne zwyczaje”

-zabawa dydaktyczna ,,Gdzie jest jajko?”

-określanie pogody,posługiwanie się pojęciami związanymi z pogodą

2.,,Dzień i noc”

-przygotowanie do nauki czytania i pisania-poznanie litery N,n

-obserwacje przyrodnicze ,,Szukamy wiosny”

-zajęcia z zakresu wspomagania mowy -opowiadanie U.Piotrowskiej ,,Kto nie śpi w nocy?”

-zajęcia umuzykalniające -,,Gramy na instrumentach”

-zajęcia badawcze- ,,Ogień”.

3.,,Dbamy o naszą planetę”

-oglądanie książek i albumów związanych z kosmosem

-zajęcia społeczno-przyrodnicze-rozmowa na temat ochrony srodowiska na podstawie ilustracji

-oglądanie ilustracji pojemników przeznaczonych na różnego rodzaju odpady

-zabawa z chustą animacyjną ,,Tęcza”

-zabawa w rozsypankę wyrazową-tworzenie wyrazów

4.,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

-przygotowanie do nauki czytania i pisania-poznanie litery C,c

-obserwacje przyrodnicze ,,Szukamy Pani Wiosny”

-burza mózgów na temat zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych

-,,Dbam o czystość”-zajęcia z wykorzystaniem opowiadania M.Mazan ,,Błotny potwór”

-zajęcia kulinarne-,,Lubimy soki”-przygotowanie soku warzywno-owocowego z wykorzystaniem sokowirówki

Edukacja matematyczna:

1.,,Mozaika geometryczna”-utrwalanie znajomości figur ,rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

2.,,Pisanki”-porównywanie liczebności zbiorów

3.,,Jutro będzie nowy dzień”-układanie rytmu

4.,,Gwiazdozbiory”-określanie i porównywanie liczebności zbiorów

5. Poznanie cyfry 8

6 .Poznanie znaków =, <,>