Zamierzenia dydaktyczne

                                         Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

                                                                Czerwiec 2021

                                                           Gr. I ,,Biedronki”

Bloki tematyczne:

1. ,,Dzień Dziecka”
– dzieci znają swoje prawa.
– opowiadają o przyczynach radości i smutku u dzieci.
2. ,,Na letniej łące”
– poznają wiadomości o środowisku przyrodniczym jakim jest łąka i jej mieszkańcach.
3. ,,Uroki lata”
-zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla pory roku – lato.
4.,,Wakacje tuż-tuż’
-zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznych wakacji.
Edukacja matematyczna:
1. „Nasze zabawki” – rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie schematu, ćwiczenia klasyfikacyjne.
2. Stonoga” – porównywanie sylwet, kształtowanie pojęć: duży, mały, większy, mniejszy, porównywanie liczby elementów
3. „Słońce” – utrwalenie schematu, liczenie elementów zgodnie z możliwościami dzieci, stosowanie liczebników porządkowych.
4. „Wiaderko i łopatka” – zapoznanie z figurami geometrycznymi. Układanie z klocków konstrukcji, rozwijanie umiejętności liczenia, dostrzeganie regularności.

 

                                                       Gr II. ,,Słoneczka”

1.„Dzień Dziecka”

– E. Językowa:Wyjaśnienie, czym jest Konwencja o prawach dziecka; objaśnienie znaczenia terminu prawo. Rozmowa na temat praw dzieci, ich różnorodności i odmienności. Zorganizowanie zabaw ruchowych i różnych aktywności z okazji Dnia Dziecka.

– E. plastyczna i muzyczna: praca plastyczna „Mój przyjaciel” technika: pastele olejne, suche. Improwizacja ruchowa do znanych utworów dziecięcych.

-E. matematyczna: zabawa matematyczna „Wyższe, niższe”- porównywanie długości (wysokości).

– Zabawy ruchowe: Zabawa integracyjna „Turlanie piłki”, zabawa ruchowa z mocowaniem „Kto silniejszy?”

  1. „Co w trawie piszczy?”

– E. Językowa:Rozmowa na temat życia na łące połączona z oglądaniem ilustracji. Burza mózgów: „Kto to jest Entomolog…”- wyjaśnienie powietrza. Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Maciejki Mazan pt. „Niebieski motylek”.

– E. plastyczna i muzyczna: Nauka piosenki „Lubię leżeć na trawie” oraz wykonanie kolażu do utworu. Zabawa badawcza „Czym pachnie powietrze?”. Praca plastyczna „Motyl”

– E. matematyczna: „Nasze owady” – przeliczanie elementów oraz klasyfikowanie ich ze względu na określoną cechę.

– Zabawy ruchowe: Zabawa integrująca „Gąsienica”, zabawa rzutna „Kto dalej rzuci?”

3 „Bezpieczne wakacje ”

– E. Językowa:Wysłuchanie i omówienie treści opowiadania U. Piotrowskiej pt. „Trampolinek jedzie na wakacje”. Poznanie stałego,  naturalnego następstwa czasu- cykliczność pór roku; omówienie charakterystycznych cech lata. Utrwalenie numeru alarmowego 112 oraz przypomnienie postępowania w sytuacjach zagrożenia.

– E. plastyczna i muzyczna: Praca plastyczna „Wesołe kleksiki”. Praca plastyczna „Skrzynia skarbów”.Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem instrumentu „Powtórz rytm…”.

– E. matematyczna: Zabawa matematyczna „Tak-Nie”.

– Zabawy ruchowe: Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słońce- deszcz”, ćwiczenia oddechowe „Daszek”

4 „Pożegnanie przedszkola”

– E. Językowa:Rozmowa na temat lata i spędzania wakacji inspirowana wierszem U. Piotrowskiej „Gdzie nie spojrzę-wszędzie lato”. Próba wyjaśnienia pojęcia „Wulkan” połączony z zabawą badawczą. Oglądanie ilustracji z różnych regionów Polski oraz zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat planów wakacyjnych.

– E. plastyczna i muzyczna: Nauka piosenki „Zabawa w pociąg”, Praca plastyczna „Wakacyjna podróż”

– E. matematyczna: Zabawa matematyczna „Ile mam…?”

– Zabawy ruchowe: Zabawa równoważna „Wakacyjny deser”, zabawa ruchowa „Lawa”, zabawa orientacyjno-porządkowa „W rytmie tamburynu”.

 

                                                         Gr.III ,,Motylki”

1.,,Dzień Dziecka”

– wiersze: „Gruby goryl”, „Bal w przedszkolu”,  zapoznanie z obrazem graficznym litery: „G”,  

– opowiadanie: „Łapacz snów”,

– piosenka: „Ani Kuni”,

– zabawy muzyczne: „Gramy po indiańsku”, „Co to za piosenka?”,

– zabawy dydaktyczne: „Moje ulubione kolory” „Co to jest?”, „Wymyśl to sam…”, „Słówka na g”, „Guziki”, „Dzieci świata”, „Guziczki w kubeczku”,

– zabawy ruchowe: „Korale”, „Szukamy kolorów”, „Kolorowe kształty”, „Gra w kolory”, „Zrób to, co ja”, „Letnie kolory”, „Pracowite mrówki”, „Berek – ogonek”,

– prace plastyczne: „Pojazdy”, „Nenufary na wodzie ”, „Kraina wyobraźni”.

2.,,Świat owadów”:

–  wiersz:  „Motyl”, zapoznanie z obrazem graficznym litery: „H”,  

–  zabawy muzyczne: ”Tańczące baloniki”, „Nie chcę cię…”, „Hop, hop…”, „Owady na łące”,

– zabawy dydaktyczne: „Który jestem?”, „Jest mi wesoło, gdy…”, „ Co to za owad?”,   „Policz i powiedz ile?”, „Powtórz za mną”,  „Zgadywanki”, „Ile kwiatków na łące?”, „Liczba dwucyfrowa”, „Klockowe 10”,

  – zapoznanie z obrazem graficznym liczby 10,  

–  zabawy ruchowe: „Żuczek – tragarz”, „Przebudzenie motyla”, „Łapiemy motyle”, „Lot owadów”, „Latające woreczki”, „Taniec motyli”, „Na łące”,

– prace plastyczne: „Biedronki na łące”, „Barwny motyl”, „Ule i pszczoły”.

3.,,Uroki lata”

– wiersze: „Co fajnego jest w lecie?”, „Lato”,

– zabawy muzyczne: „Wesoła łąka” , wysłuchanie nagrania muzyki klasycznej,

– piosenka: „Lato czeka”,

– zabawy dydaktyczne: „Zagadki matematyczne”, „Wyliczanka”, „Prawda, czy fałsz?”, „Litery”, „Tęcza – wielobarwny łuk”, „Po linii”, „Co rośnie latem?”,  „Takie same i inne”, „Co znajdę na łące?”,’ Wiosna odchodzi – lato przychodzi”,

– zabawy ruchowe: „Pani Lato”, „”, „Siłacze”, „Pieski do budy”, „Jedziemy na przejażdżkę”, „Kolorowe kwiaty”, „Zbieramy kwiatki”, „Idziemy po dary lata”, „Kolorowe latawce”, „Rób to, co ja”, „Rzuty do tarczy”,

– prace plastyczne: „Ślimak”, „Pani Lato”, „Letni wianek”.

  1. ,,Wakacje tuż, tuż…”

– wiersz: „Czas wakacji”,

– zabawy muzyczne: „Jedziemy na wakacje”,

– piosenka: „Jedzie pociąg z daleka”,

– zabawy dydaktyczne: „Wodne, powietrzne i lądowe”, „Przyszło lato”, „Gdzie pojadę na wakacje?”, „W góry, czy nad morze?”, „Porównujemy zbiory”, „Gdzie jest 10?”, „Morskie opowieści”, „W którą stronę płynie rybka?”, „Tocząca kostka”, „Muszelki i kamyczki”,

– zabawy ruchowe: „Przez tunel”, „Wyścigi z przeszkodami”, „Góra i morskie fale”, „Jedziemy nad morze”, „W lesie”, „Do ciebie”, „Rzut w kręgle”, „Jedziemy w góry”, „Fale na morzu”, „Cztery pory roku”,

– prace plastyczne: „Zaczarowany ocean”, „Latarnia morska”.

Edukacja matematyczna:

1.Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 10.

2.Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie oraz podawanie wyniku liczenia, liczebniki porządkowe,

3.Rozróżnianie figur geometrycznych, określanie ich wielkości, kolorów,

4.Grupowanie obiektów różnej wielkości, klasyfikowanie wg określonej cechy

5.Rozróżnianie stron: prawa, lewa, określanie kierunków w przestrzeni,

6.Określanie liczebności zbiorów, porównywanie.

7.Kształtowanie rozumienia pomiaru długości: odmierzanie krokami, stopa za stopą, dłonią, kredkami.

8.Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

5.,,Dziecko w Unii  Europejskiej”:

  Słynne obrazy Vincenta van Gogh’a.

Co już wiemy o Królestwie Niderlandów?

  1. Współpraca z Rodzicami w obliczu nowej rzeczywistości związanej z epidemią:

– komunikowanie najważniejszych informacji Rodzicom na bieżąco poprzez  e-mail oraz  kontakt telefoniczny.

7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

– rozwijanie zdolności plastycznych (Pola, Kuba),

– zachęcanie do wypowiedzi na forum, podejmowanie zabaw w grupie (Karol).

 

                                                              Gr. IV  ,,Pszczółki”

  1. ,,Wakacyjne podróże’

– kształtowanie logicznego myślenia

– utrwalanie poznanych liter

– poznawanie historii powstawania bursztynu

– wprowadzenie wyrazów do czytania całościowego

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

2.,,Projekt Sport”:

– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych

– zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych

– zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu

– zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie

 

Edukacja matematyczna:

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych

 

                                                             Gr.V ,,Sówki”

1. ,,Dzień Dziecka’’

-,,Układamy litery’’-układanie kształtów poznanych liter z różnych rodzajów klocków,kolorowych guzików

-Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne ,,Zegar’’-rozwijanie umiejętności wykonywana zadania według wzoru,rozwijanie staranności  i dokładności

-Zabawa ,,Co lubią dzieci?’’-kształtowanie koncentracji uwagi ,rozumienia poleceń słownych

-Przygotowanie do nauki czytania i pisania-poznanie kształtu litery G,g drukowanej i pisanej

-Zabawa z chustą animacyjną,,Rekin’’

  1. ,,Świat owadów’’

-Zabawa ,,Motylki’’-rozwijanie sprawności grafomotorycznej

-Zabawa ,,Skojarzenia’’-doskonalenie spostrzegawczości  i umiejętności opisu słownego ,posługiwanie się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni

-Zajęcia plastyczne-,,Krążybocian nad łąką’’-wykonanie sylwety ptaka

-,,Jaka pogoda?’’-zajęcia z wykorzystaniem opowiadania U.Piotrowskiej ,,Burza po burzy’’-budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi

3.,,Uroki lata’’

-Zabawy dydaktyczne,,Wielę już potrafię’’-kształtowanie wiary we własne możliwości ,doskonalenie umiejętności  współpracy w zespole ,doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-Zajęcia plastyczne,,Malowanie powietrzem’’-doskonalenie siły i długości  wydechu ,rozwijanie wyobraźni

-Zabawa ruchowa,,Potocz piłkę’’-doskonalenie koordynacji  wzrokowo-ruchowej

-,,Z czym kojarzy nam się lato?’’-zabawa w wyszukiwanie słów,które kojarzą się z latem

-Zajęcia umuzykalniające,,Letnie zabawy na trampolinie’’

4.,,Wakacje tuż-tuż’’

Zabawa,, Ile kredek?’’-doskonalenie umiejętności liczenia

Zajęcia plastyczne,,Karuzela pór roku’’-rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów,rozwijanie staranności i dokładności

,,Bezpieczne wakacje’’-praca z obrazkiem i wierszem,przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu

,,Wakacyjne podróże’’-zajęcia z wykorzystaniem  wiersza M.Mazan,,Na wakacje!’’-zapoznanie dzieci z róźnymi  regionami Polski przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek

Zajęcia plastyczne,,Wakacyjne wyprawy Trampolinka’’-doskonalenie umiejętności rysowania do tekstu

Zajęcia matematyczne:

1.,,Która godzina?’’-rozwijanie zainteresowań pomiarem czasu ,rodzajami zegarów.

2.,,Liczymy kwiaty i motyle’’-monografia liczby 10 -poznanie zapisu cyfrowego liczby 10

3.Doskonalenie umiejętności dodawanie i odejmowania w zakresie 10

4.Porównywanie liczebności zbiorów