Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia dydaktyczne

Marzec
GR.I BIEDRONKI

1. “Zwierzęta z dżungli i sawanny”

– wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli
– Rozwijanie zaintetesowania przyrodą
– Wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka

Edukacja matematyczna
– “Kolorowe figury” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie figur geometrycznych: kwadrat, koło, rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów

2. „Zwierzęta naszych pól i lasów”
– zdobywanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych
– poszerzanie wiedzy na temat ptaków
– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowiska

Edukacja matematyczna:
– „Mieszkania do wynajęcia”– zabawa matematyczna, kształtowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni: wysoko – nisko, wyżej – niżej

3. „Marcowa pogoda ”
– poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w marcu
– wzbogacanie wiedzy na temat przyrody i zjawisk atmoserycznych

Edukacja matematyczna:
– „Kolorowe parasole”- szukanie czterech różnic między obrazkami, liczenie parasoli, pokazywanie ich liczby na palcach

4. Wiosenne przebudzenie”
– wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie
– budzenie zainteresowania przyrodą

Edukacja matematyczna:
– „Liczenie nasion”- liczenie i porównywanie, stosowanie pojęć więcej, mniej

GR.II SŁONECZKA
1. “Zwierzęta dżungli i sawanny”
– “przedszkolene safari”-wysłuchanie opowiadania
– nauka piosenki “Dżungla”
– wykonanie pracy plastycznej “Słoń”, “Kolory w świecie zwierząt”
– zabawa ruchowa “odgłosy dzungli i sawanny”

2. “Zwierzęta naszych pól i lasów”
– “A tam tylko myszka mała”-wysłuchanie opowiadania
– nauka piosenki “sąsiedzi”
– zabawy dydaktyczne “domy zwierząt
– wykonanie pracy plastycznej “Miś”

3. “Marcowa pogoda”
– “Zmienna pogoda” wysłuchanie opowiadania
– zabawa ruchowa “spokojnie pod parasolem”
– wykonnaie pracy plastycznej “Marcowe chmurki”, “Parasol”
– nauka piosneki “pada deszcz”

4. “Wiosenne przebudzenie”
– wysłuchanie opowiadania “Lewniwa cebulka”
– nauka piosenki “Spotkanie z wiosną”
– zabawa rchowa “pada deszczyk”, “przebudzenie wiosny”, “wiosna-malarka”
– wykonanie pracy plastycznej “Wiosenny bukiet”

Edukacja matematyczna:
– przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
– określanie kierunków ruchu
-stosowanie pojęć “mniej”, “więcej”, “długi”, “któtki”
GR.III MOTYLKI

1. „Zwierzęta dżungli i sawanny”.
– zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
– rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
– poszerzenie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych, poznawanie właściwości bananów, fig, w tym ich walorów smakowych,
– rozpoznawanie i wyrażanie emocji.

2. „Zwierzęta naszych pól i lasów”.
– poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
– wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyje,
– rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań , poprawnych pod względem gramatycznym,
– przestrzeganie ustalonych zasad zachowania.

3. „Marcowa pogoda”.
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
– poznanie pogody charakterystycznej dla miesiąca marca,
– zapoznanie ze zjawiskiem powstawania deszczu,
– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
– poznawanie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów.

4. „Wiosenne przebudzenie”.
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
– wzbogacenie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
– poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosna w życiu małych zwierząt,
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej.

Edukacja matematyczna:
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej,
– klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– utrwalenie określeń dotyczących kierunków: do przodu, w bok, do góry, w dół,
– dopełnianie do pięciu,
– utrwalenie pojęć: długi, krótki,
– porównywanie liczebności przedmiotów z zastosowaniem określeń: więcej, mniej.
GR.IV PSZCZÓŁKI

1. “Zwierzęta dzungli i sawanny”
– Wysłuchanie opowiadania „Nosorożce noszą pokrowce”-rozmowa kierowana, zapoznanie z nazwami zwierząt
– Wprowadzenie litery Z,z małej wielkiej, drukowanej i pisanej-wyróżnianie spółgłosek
– Spotkanie z zegarem. Czym jest zegar, do czego, służy, jak mierzymy czas
– Wykonanie zegara,metodą edukacji przez ruch D. Dziamskiej
2. “Zwierzęta naszych pól i lasów”
– Nauka litery „U u” ( rysowanie po śladach rysunków, określanie pierwszych głosek)
– Zabawa ruchowa „ Pracowite mrówki”, „ Zwierzęta w lesie”,
– Czytanie całościowe wyrazów: lornetka, lupa.
-Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Ktosiek”. Rozmowa na temat opowiadania.
3. “Marcowa pogoda”
-Słuchanie opowiadania M. Zaręby „W marcu jak w garcu”-poznawanie zjawisk atmosferycznych
-Wprowadzenie litry C,c małej wielkiej, drukowanej i pisanej
– Co wyrośnie z małej cebulki?-przedstawienie procesu wrastania rośliny. Od cebulki do kwiatka-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkoweg
– Nauka piosenki “O zdrowej wodzie”
4. Wiosenne przebudzenia”
– Nauka litery „Ł ł” ( rysowanie po śladach rysunków, określanie pierwszych głosek
– Zabawa plastyczna „ Pierwsze bazie”, „ Pierwszy motyl”
– Słuchanie wiersza B. Głodkowskiej „ Wiosna i moda. „
– Słuchanie i nauka piosenki „ Wiosenne buziaki. Rozmowa na temat piosenki.
Edukacja matematyczna
– Licznie liczebników w zakresie 5-10
– Odejmowanie w zakresie 6
– układanie rytmów, ćwiczenia usprawniające
– Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
GR.V SÓWKI

1. “Zwierzęta dzungli i sawanny”
– Rozmowa na temat Zoo-rozwijanie mowy
– Zabawa rozwijająca poczucie rytmu „Kto mieszka w dżungli”?
– Oglądanie albumów i książek o zwierzętach egzotycznych
– Nauka słów piosenki „Dżungla”

2. ,,Zwierzęta naszych pól i lasów’’
– poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
-poznawanie zwyczajów sowy
-poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie

3. “Marcowa pogoda”
– Słuchanie opowiadania M. Zaręby „W marcu jak w garcu”-poznawanie zjawisk atmosferycznych
– Wprowadzenie litry C,c małej wielkiej, drukowanej i pisanej
– Zwiastunowy wiosny”- zabawa językowa
– Kule i koła- poznanie różnic między kulą a kołem

4. ‘Wiosenne przbudzenia’’
-poznawanie oznak wiosny
-poznawanie nazw mieszkańców łąki
-poznawanie budowy motyla
Edukacja matematyczna:
– układanie figur według wielkości
-porównywanie liczby figur geometrycznych
– szeregowanie ,rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowy