Realizowane zadania

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy następującego zadania wynikające z rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej:

I. Rozwijanie kompetencji matematycznych.

II. Moja Warszawa – tradycja i kultura w edukacji i wychowaniu przedszkolnym.

III. Przedszkolaki w Europie – Niderlandy.