Realizowane zadania

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy następującego zadania wynikające z rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej:

I. Współpraca Przedszkola ze środowiskiem lokalnym w szczególności z Rodzicami – elementem promocji placówki.

II. Dbamy o środowisko naturalne- edukacja ekologiczna.

III. Przedszkolaki w Europie- Grecja