Plan pracy dydaktycznej

Prowadząc zajęcia i pracując z dziećmi chcemy, aby każdy absolwent naszego przedszkola rozpoczynając naukę w szkole potrafił dobrze funkcjonować w roli ucznia. Dokładamy wszelkich starań, aby wykształcić w nim cechy tak ważne w dalszym życiu.
ABSOLWENT PRZEDSZKOLA NR 325 JEST:
– dojrzały emocjonalnie i społecznie;
– otwarty;
– samodzielny;
– przestrzega norm i zasad;
– odporny na stres i niepowodzenia;
– sprawny pod względem fizycznym;
– komunikatywny;
– zaradny życiowo;
– umiejętnie współdziała w grupie;
– jest twórczy i poszukujący;
– propaguje zdrowy styl życia;
– odróżnia dobro od zła;
– jest otwarty i serdeczny wobec ludzi;
– posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości;
– potrafi skoncentrować się na pracy przez dłuższy czas, jest wytrwały;
– jest tolerancyjny i wykazuje się akceptacją dla odmienności ludzi.

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy program edukacyjny:

  • “Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe – Program wychowania przedszkolnego” Autorzy: M. Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek. Nowa Era 2021- realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Realizujemy programy własne:

  • „Ni z gruszki, ni z pietruszki” program własny autorstwa A. Kocman, A. Jóźwik – realizowany we wszystkich grupach wiekowych
  • „Szczęśliwy przedszkolak” program adaptacyjny autorstwa M. Piasecka – realizowany w grupach dzieci trzyletnich