Pierwszy dzień Lata w grupie IV

Z okazji tego święta dzieci uczestniczyły w zabawach taneczno-ruchowych, w grach zespołowych zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym.