Próbna ewakuacja w naszym przedszkolu

Dbając o bezpieczeństwo przedszkolaków, w środę 9 września 2020r., zostały przeprowadzone w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Mimo braku obecności Straży Pożarnej, cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 2 minut. Dzieci pod okiem nauczycieli bezpiecznie i bez paniki dotarły do wyznaczonego miejsca w ogrodzie przedszkolnym.

Pszczółki i Sówki poznają twórczość Vincenta van Gogha

W tym roku w ramach projektu „Przedszkolaki w Europie” omawianym krajem jest Holandia. Z tej okazji dzieci z grupy Pszczółek i Sówek zapoznały się z twórczością holenderskiego malarza- Vincenta van Gogha. Inspiracją naszych prac był obraz „Słoneczniki”. Każde dziecko miało okazję dotknąć, powąchać, zapoznać się z budową kwiatów.

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

01 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz dostarczenie ich podpisanych w pierwszym dniu obecności dziecka, w placówce.

Podpisane zgody, oświadczenia i procedury muszą być dostarczone przez rodziców wszystkich dzieci.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.

W miarę możliwości prosimy o odbiór dzieci w godzinach pracy Państwa oddziału – chcemy uniknąć mieszania się grup i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się ewentualnych zakażeń, chorób etc.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/instrukcja-COVID-19.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/p325-oswiadczenia-zgody.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/oswiadczenie-COVID-19.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/oswiadczenie-do-odbioru-dziecka.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/P325-325-zgoda-religia.pdf

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi :

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/zalacznik-1-do-procedury-organizacji-pracy-szkol-placowek-0.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/zalacznik-nr-2-do-procedury-organizacji-pracy-szkol-placowek-0.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/08/kwarantanna-wyciag-z-przepisow.pdf

Podczas dyżuru wakacyjnego dzieci z grupy ll nie próżnowały. Nasi mali artyści wykonali szereg pięknych  prac za pomocą różnorodnych technik plastycznych pod kierunkiem P. mgr Małgorzaty Krawczak. Kolorowe prace zdobią ściany naszego Przedszkola.  

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje o terminie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola Nr 325  w lipcu  2020 r.

Przedszkole nr 325ul. Kaspijska 5od 1 lipca do 17 lipca

Poza ustaloną przerwą przedszkole w okresie zbliżających się wakacji będzie prowadziło zajęcia dla dzieci tj. w okresie od 20.07.2020- 31.08.2020.

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżur wakacyjny znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

GÓRA GROSZA 2020