Godziny otwarcia

Przedszkole nasze czynne jest od godziny 7.00 do godziny 17.30.

Godziny pracy poszczególnych grup:

grupa I (Biedronki) –  w godz. 8.30 – 16.00 (dzieci przyprowadzane przed godziną 8.30 lub pozostające w przedszkolu po godzinie 16.00 znajdują się pod opieką nauczyciela w grupie II);

grupa II (Słoneczka) – w godz. 7.30 – 16.30 (dzieci pozostające w przedszkolu po godz. 16.30 znajdują się pod opieką nauczyciela w grupie III);

grupa III (Motylki) – w godz. 7.30 – 17.30 (dzieci przyprowadzane przed godz. 7.30 znajdują się pod opieką nauczyciela w gr. II;

grupa IV (Pszczółki) – w godz. 8.00 – 17.00; w czwartek i piątek – w godz. 8.00 – 16.30 (dzieci przyprowadzane przed godziną 8.00 znajdują się pod opieką nauczyciela w grupie V, dzieci pozostające w przedszkolu po godz. 17.00 pozostają pod opieką nauczyciela w gr. III)).

grupa V (Sówki) – w godz. 7.00 – 17.00 (dzieci pozostające w przedszkolu po godz. 17.00 pozostają pod opieką nauczyciela w gr. III)