Kadra przedszkola

ORGANIZACJA I KIEROWANIE PRZEDSZKOLEM

Dyrektor przedszkola: mgr Wioletta Szczepaniuk

Wykształcenie:
– mgr pedagogiki – Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza

– studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna

– studia podyplomowe: Zarządzanie placówką oświatową;

Kierownik gospodarczy:  mgr Katarzyna Oryl

Sekretarka : Mirosława Borys

PRACA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Grupa I – BIEDRONKI

– nauczyciele:

dyr mgr  Wioletta Szczepaniuk – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Kamińska – nauczyciel kontraktowy

– pomoc nauczyciela: Krystyna Bomba
– woźna: Joanna Rosa

Grupa II – SŁONECZKA

– nauczyciele:

mgr Anna Jóźwik – nauczyciel kontraktowy

mgr Grażyna Maziarek – nauczyciel dyplomowany

lic. Natalia Majsterek – nauczyciel wspomagający / kontraktowy

– pomoc nauczyciela: Olga Szadkowska

– woźna: Bożena Stefaniak-Nałęcz

Grupa III – MOTYLKI

nauczyciele:

mgr Monika Stępień – nauczyciel kontraktowy

mgr Ewelina Nowakowska – nauczyciel mianowany

mgr Mirosława Jankiewicz – nauczyciel wspomagający / dyplomowany

– woźna: Iwona Osica

Grupa IV – PSZCZÓŁKI


– nauczyciele:

mgr Małgorzata Krawczak – nauczyciel dyplomowany

mgr Marzenna Wiśniewska   – nauczyciel mianowany

– woźna: Jolanta Wierzbicka

Grupa V – SÓWKI

– nauczyciele:

mgr Małgorzata Piasecka – nauczyciel mianowany

lic. Agnieszka Kocman – nauczyciel kontraktowy

– woźna:  Dorota Szyszka

SPECJALIŚCI

Logopeda – mgr Marlena Tatarek- godziny pracy: wtorek i  czwartek: 8.00 – 15.30
Psycholog – mgr Agnieszka Godlewska – godziny pracy: 8.00-12.00

oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kaspijskiej 16A

Pedagog specjalny – lic. Natalia Majsterek – godziny pracy:

poniedziałek i środa godz. 12.00-15.00, wtorek i czwartek godz. 12.00-13.30

PRACOWNICY KUCHNI

Ewa Ołowska
Danuta Kowalczyk

DOZORCY

Andrzej Rogala

Dariusz Wieczorkiewicz