Kadra przedszkola

ORGANIZACJA I KIEROWANIE PRZEDSZKOLEM

Dyrektor przedszkola: mgr Jolanta Paduchpełni funkcję Dyrektora Przedszkola nr 325 od 01.09.2002r.

Wykształcenie:
– mgr pedagogiki;
– licencjat w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią;
– Studium pedagogiczne;
– studia podyplomowe: Zarządzanie i marketing w oświacie;
– studia podyplomowe: Reedukacja i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna;
– studium kulturalno – oświatowe – wydz. Reżyseria w teatrze amatorskim

Kierownik gospodarczy:  mgr Katarzyna Oryl
Sekretarka: Mirosława Borys

PRACA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Grupa I – BIEDRONKI


– nauczyciele:

dyr  Jolanta Paduch – nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Szczepanik- nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Krawczak – nauczyciel dyplomowany

– pomoc nauczyciela: Krystyna Bomba
– woźna: Osica Iwona

Grupa II – SŁONECZKA


– nauczyciele:

mgr Małgorzata Piasecka – nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Kamińska – nauczyciel kontraktowy

– woźna: Dorota Szyszka

Grupa III – MOTYLKI


– nauczyciele:

mgr Małgorzata Krawczak- nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kamińska – nauczyciel kontraktowy

– woźna: Jolanta Wierzbicka

Grupa IV – PSZCZÓŁKI


– nauczyciele:

mgr Wioletta Szczepaniuk – nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Kocman – nauczyciel kontraktowy

Pani Dorota Czesuła – pomoc nauczyciela

Pani Olga Szadkowska – pomoc nauczyciela

-woźna: Pani Joanna Rosa

Grupa V – SÓWKI

– nauczyciele:

mgr Anna Jóźwik – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Grąbczewska – nauczyciel stażysta

mgr Paulina Żabińska – nauczyciel wspomagający

– woźna:  Bożena Stefaniak-Nałęcz

SPECJALIŚCI

Logopeda – mgr Marlena Tatarek- godziny pracy: wtorek i  czwartek: 8.00 – 15.30
Psycholog – mgr Agnieszka Godlewska – godziny pracy: piątek  – 8:30 – 12:30
oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kaspijskiej 16A

PRACOWNICY KUCHNI

Ewa Ołowska
Danuta Kowalczyk
Żaneta Cercel-Krzyżanowska

DOZORCY

Wojciech Nerczyński

Żaneta Cercel-Krzyżanowska

OBSŁUGA SZATNI

Irena Bąbel